فال حافظ

فال حافظ

به جان پير خرابات و حق صحبت او
بهشت اگر چه نه جاي گناهکاران است
چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد
بر آستانه ميخانه گر سري بيني
بيا که دوش به مستي سروش عالم غيب
مکن به چشم حقارت نگاه در من مست
نمي کند دل من ميل زهد و توبه ولي
مدام خرقه حافظ به باده در گرو است
که نيست در سر من جز هواي خدمت او
بيار باده که مستظهرم به همت او
که زد به خرمن ما آتش محبت او
مزن به پاي که معلوم نيست نيت او
نويد داد که عام است فيض رحمت او
که نيست معصيت و زهد بي مشيت او
به نام خواجه بکوشيم و فر دولت او
مگر ز خاک خرابات بود فطرت او

تعبیر فال : به زودی در کارها به توفیق و پیروزی می رسی و غم ها و رنج ها به شادی و سرور تبدیل می شود. اگر خودپسندی را رها کنی و به ضعف خود اقرار کنی می توانی راه های تازه ای را آزمایش کنی. به خداوند و کمک های او توکل داشته باش.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای saken.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:saken.ir