خبرها

اخبار

خبرها

 زمین متری واگذاری ساختند
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • واگذاری زمین 3000 متری در سعادت آباد به نمایندگان مجلس برای حسینیه‎ که به جایش برج ساختند